Informacje o niniejszych zasadach dotyczących plików cookie

Niniejsza Polityka dotycząca plików cookie wyjaśnia, czym są pliki cookie i w jaki sposób ich używamy, jakie rodzaje plików cookie stosujemy, tzn. jakie informacje zbieramy za pomocą plików cookie i w jaki sposób są one wykorzystywane, a także w jaki sposób można kontrolować preferencje dotyczące plików cookie. Więcej informacji o tym, jak wykorzystujemy, przechowujemy i zabezpieczamy dane osobowe użytkowników, można znaleźć w naszej Polityce prywatności.

Użytkownik może w każdej chwili zmienić lub wycofać swoją zgodę z Deklaracji dotyczącej plików cookie na naszej stronie internetowej
Więcej informacji o tym, kim jesteśmy, jak można się z nami skontaktować i jak przetwarzamy dane osobowe, znajdziesz w naszej Polityce prywatności.
Zgoda użytkownika dotyczy następujących domen: ambicje.org

 

Co to są ciasteczka?

Pliki cookie to małe pliki tekstowe, które służą do przechowywania niewielkich informacji. Są one zapisywane na urządzeniu użytkownika podczas ładowania strony internetowej do przeglądarki. Te pliki cookie pomagają nam w prawidłowym funkcjonowaniu strony internetowej, zwiększeniu jej bezpieczeństwa, zapewnieniu lepszych wrażeń użytkownikom, zrozumieniu funkcjonowania strony internetowej oraz analizie tego, co działa, a co wymaga poprawy.

Jak korzystamy z plików cookie?

Podobnie jak większość serwisów internetowych, nasza witryna korzysta z plików cookie innych firm i osób trzecich w różnych celach. Pliki cookie stron trzecich są w większości przypadków niezbędne do prawidłowego funkcjonowania witryny i nie gromadzą żadnych danych umożliwiających identyfikację użytkownika.Pliki cookie stron trzecich używane w naszej witrynie służą głównie do zrozumienia sposobu działania witryny, interakcji użytkowników z witryną, zapewnienia bezpieczeństwa naszych usług, dostarczania reklam, które są odpowiednie dla użytkowników, a w sumie do zapewnienia lepszych i ulepszonych doświadczeń użytkowników oraz przyspieszenia przyszłych interakcji z naszą witryną.

Jakich rodzajów plików cookie używamy?

Niezbędne: Niektóre pliki cookie są niezbędne, aby użytkownik mógł w pełni korzystać z funkcji naszej witryny. Pozwalają nam utrzymać sesje użytkowników i zapobiegać zagrożeniom bezpieczeństwa. Nie gromadzą one ani nie przechowują żadnych danych osobowych. Na przykład, te pliki cookie umożliwiają zalogowanie się do konta, dodawanie produktów do koszyka i bezpieczne dokonywanie płatności.Statystyki: Te pliki cookie przechowują takie informacje, jak liczba osób odwiedzających witrynę, liczba unikalnych użytkowników, które strony witryny zostały odwiedzone, źródło odwiedzin itp. Dane te pomagają nam zrozumieć i przeanalizować, jak dobrze działa witryna i gdzie wymaga ulepszeń.Marketing: W naszej witrynie internetowej wyświetlane są reklamy. Te pliki cookie służą do personalizowania reklam wyświetlanych użytkownikowi, tak aby były one dla niego znaczące. Te pliki cookie pomagają nam również śledzić skuteczność kampanii reklamowych.Informacje przechowywane w tych plikach cookie mogą być również wykorzystywane przez zewnętrznych dostawców reklam do wyświetlania reklam na innych stronach internetowych w przeglądarce.Funkcjonalne: Są to pliki cookie, które umożliwiają korzystanie z pewnych nieistotnych funkcji w naszej witrynie. Funkcje te obejmują osadzanie treści takich jak filmy wideo lub udostępnianie treści witryny na platformach mediów społecznościowych.Preferencje: Te pliki cookie pomagają nam przechowywać ustawienia i preferencje przeglądania, takie jak preferencje językowe, aby zapewnić lepsze i wydajniejsze korzystanie z witryny podczas kolejnych wizyt na niej.

Poniższa lista zawiera szczegóły dotyczące plików cookie używanych na naszej stronie internetowej.

Cookie Description
cookielawinfo-checkbox-analytics Ten plik cookie jest ustawiany przez wtyczkę GDPR Cookie Consent. Ten plik cookie służy do przechowywania zgody użytkownika na pliki cookie w kategorii „Analytics”.
cookielawinfo-checkbox-functional Ten plik cookie jest ustawiany przez GDPR w celu rejestrowania zgody użytkownika na pliki cookie z kategorii „Funkcjonalne”.
cookielawinfo-checkbox-necessary Ten plik cookie jest ustawiany przez wtyczkę GDPR Cookie Consent. Pliki te służą do przechowywania zgody użytkownika na pliki cookie z kategorii „Niezbędne”.
cookielawinfo-checkbox-others Ten plik cookie jest ustawiany przez wtyczkę GDPR Cookie Consent. Ten plik cookie służy do przechowywania zgody użytkownika na pliki cookie z kategorii „Inne”.
cookielawinfo-checkbox-performance Ten plik cookie jest ustawiany przez wtyczkę GDPR Cookie Consent. Ten plik cookie służy do zapisywania zgody użytkownika na pliki cookie z kategorii „Wydajność”.
viewed_cookie_policy Ten plik cookie jest ustawiany przez wtyczkę GDPR Cookie Consent i służy do przechowywania informacji o tym, czy użytkownik wyraził zgodę na używanie plików cookie. Nie przechowuje on żadnych danych osobowych.

Jak mogę kontrolować preferencje dotyczące plików cookie?

Jeśli użytkownik zdecyduje się zmienić swoje preferencje w późniejszym czasie podczas sesji przeglądania, może kliknąć na ekranie zakładkę „Polityka prywatności i plików cookie”. Spowoduje to ponowne wyświetlenie informacji o zgodzie, umożliwiając zmianę preferencji lub całkowite wycofanie zgody.Ponadto różne przeglądarki oferują różne metody blokowania i usuwania plików cookie używanych przez witryny internetowe. Użytkownik może zmienić ustawienia swojej przeglądarki, aby zablokować/usunąć pliki cookie. Aby dowiedzieć się więcej na temat zarządzania plikami cookie i ich usuwania, odwiedź wikipedia.org, www.allaboutcookies.org.

POLITYKA PRYWATNOŚCI I PLIKÓW COOKIES STRONY INTERNETOWEJ I SKLEPU FUNDACJI AMBICJE.ORG

Informacje ogólne

Niniejsza Polityka prywatności i plików cookies strony, zwana dalej Stroną internetową, określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych oraz wykorzystania plików cookies oraz innych technologii takich jak: Google Analytics, Facebook Pixel w związku z korzystaniem przez Użytkowników ze Strony internetowej, a także z korzystaniem przez nich z usług oferowanych w Sklepie dostępnym na Stronie internetowej.

 

§ 1 Definicje

 Na potrzeby niniejszej polityki prywatności przyjmuje się następujące znaczenie poniższych pojęć:

 1. Administrator – Fundacja Ambicje.org, Michała Andriollego 22a, 05-400 Otwock, NIP 9512512759, KRS 0000877751 (Sąd Rejonowy dla MiastaStołecznego Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy KRS), REGON 387927381
 2. Sklep – sklep internetowy dostępny pod adresem https://ambicje.org
 3. Strona internetowa – serwis dostępny pod adresem https://ambicje.org/
 4. Użytkownik – każdy podmiot, który przegląda zawartość Strony internetowej.
 5. RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE

 

§ Dane osobowe

 1. Administratorem danych osobowych Użytkownika w rozumieniu RODO jest Administrator.
 2. Użytkownik może przekazywać swoje dane osobowe Administratorowi za pomocą formularzy dostępnych na Stronie internetowej, w szczególności formularza zamówienia, formularza zapisu na newsletter, formularza kontaktowego, a także wysyłając wiadomość email na adres podany na Stronie internetowej.
 3. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych Użytkowników jest dobrowolna, konkretna, świadoma i jednoznaczna zgoda Użytkownika wyrażona za pomocą odpowiedniego formularza na Stronie internetowej.
 4. Dane osobowe mogą być przetwarzane także w przypadkach, w których Administrator jest upoważniony do przetwarzania danych osobowych na podstawie przepisów prawa lub w celu realizacji zawartej pomiędzy stronami umowy.
 5. Dane osobowe przekazywane Administratorowi przez Użytkownika w ramach formularza zamówienia przetwarzane są w celu wykonania umowy zawieranej na odległość za pośrednictwem Sklepu. Umowa ta jest podstawą prawną przetwarzania (art. 6 ust. 1 lit. b RODO). Podanie danych osobowych przez Użytkownika jest dobrowolne, ale niezbędne, by Użytkownik mógł zawrzeć umowę sprzedaży z Administratorem. Dane te będą przetwarzane przez czas realizacji zamówienia oraz realizacji obowiązków ustawowych ciążących na administratorze (np. podatkowo-księgowych), a także na wypadek roszczeń.
 6. Dane osobowe przekazywane Administratorowi przez Użytkownika w ramach formularza zapisu na newsletter przetwarzane są w celu przesyłania Użytkownikowi newslettera zawierającego informację o nowościach i wybranych ofertach. Podanie danych osobowych przez Użytkownika jest dobrowolne, ale niezbędne, by Użytkownik mógł zapisać się i otrzymywać newsletter. Przetwarzanie danych w tym celu odbywa się tylko i wyłącznie za zgodą Użytkownika, którą Użytkownik może wyrazić w formularzu zapisu na newsletter i może ją cofnąć w dowolnym momencie. Dane te będą przetwarzane do czasu zaprzestania wysyłki newslettera lub po wcześniejszym wycofaniu zgody przez Użytkownika.
 7. Dane osobowe przekazywane Administratorowi przez Użytkownika w ramach formularza kontaktowego lub wiadomości email wysłanej na adres Administratora podany na Stronie internetowej przetwarzane są w celu udzielenia odpowiedzi na wysłane za pomocą formularza zapytanie. Podanie danych osobowych przez Użytkownika jest dobrowolne, ale niezbędne, by Użytkownik otrzymał odpowiedź. Przetwarzanie danych w tym celu odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez administratora (Art.6 ust.1 lit.f RODO). Dane te będą przetwarzane do czasu zakończenia korespondencji oraz 2 lat od jej zakończenia, a także do czasu przedawnienia ewentualnych roszczeń.
 8. Dane osobowe przekazywane Administratorowi przez Użytkownika w ramach formularza dodawania komentarzy przetwarzane są w celu wyświetlenia komentarza. Podanie danych osobowych przez Użytkownika jest dobrowolne, ale niezbędne, by Użytkownik mógł umieścić komentarz. Przetwarzanie danych w tym celu odbywa się za zgodą Użytkownika, który wyrażą ją poprzez zamieszczenie komentarza (art.6 ust.1 lit.a RODO). Dane te będą przetwarzane tak długo, jak długo będzie istniała Strona internetowa lub usunięcia komentarza przez jego autora.
 9. Dane osobowe przekazywanie Administratorowi podczas rekrutacji przetwarzane są w celu jej przeprowadzenia i wyłonienia kandydata do współpracy. Przetwarzanie danych w tym celu odbywa się za zgodą Użytkownika, którą Użytkownik może wyrazić w formularzu zgłoszeniowym i może ją cofnąć w dowolnym momencie. Dane te będą przetwarzane do roku od zakończenia procesu rekrutacji lub do chwili wycofania zgody przez Użytkownika, jeśli ta nastąpi wcześniej. Po wyłonieniu kandydata, jego dane będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO tj. w celu zawarcia umowy z osobą, której dane dotyczą. Dane te będą przetwarzane przez czas trwania umowy oraz przez czas wymagany ustawą o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.
 10. Administrator może powierzyć dane osobowe innym podmiotom, z pomocą których realizuje wskazane w poprzednich punktach cele (np. firmom dostarczającym usługę hostingu, firmie księgowej, firmom dostarczającym aplikacje do CRM, fakturowania, email marketingu, dostawcom innych usług chmurowych, firmom kurierskim).
 11. Dane osobowe Użytkownika nie będą przekazywane do odbiorców z państw trzecich ani organizacji międzynarodowych, które nie zapewniają odpowiedniego stopnia ochrony. Odpowiedni stopień ochrony musi być potwierdzony odpowiednią decyzją Komisji Europejskiej lub innym wiążącym instrumentem prawnym.
 12. Administrator gwarantuje poufność wszelkich przekazanych mu danych osobowych.
 13. Dane osobowe są gromadzone z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem przez osoby do tego nieupoważnione, a ich przetwarzanie odbywa się zgodnie oraz na warunkach określonych szczegółowo w:
  1. Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE,
  2. ustawie z dnia 18 lipca 2002 o świadczenie usług drogą elektroniczną,
  3. ustawie z dnia 10 maja 2018 o ochronie danych osobowych.

§ Prawa użytkownika

 1. Użytkownikowi przysługują prawa związane z przetwarzaniem jego danych osobowych, w tym:
 2. prawo dostępu do danych
 3. prawo do poprawienia danych
 4. prawo do ograniczenia przetwarzania danych
 5. prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych
 6. prawo do usunięcia danych (tzw. prawo do bycia zapomnianym)
 7. prawo do przenoszenia danych
 8. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez Administratora
 9. Użytkownik ma prawo do cofnięcia swojej zgody w każdej chwili, jeśli Użytkownik uprzednio wyraził taką zgodę.
 10. W celu realizacji swoich praw Użytkownik powinien skierować odpowiednie żądanie na adres: fundacja@ambicje.org

§ Gromadzone informacje

 1. Podczas korzystania przez Użytkownika ze Strony internetowej automatycznie zbierane są dane dotyczące Użytkownika. Do tych danych zalicza się m.in.: adres IP, nazwa domeny, typ przeglądarki, typ systemu operacyjnego. Dane te mogą być zbierane przez pliki cookies (tzw. ciasteczka), a także mogą być zapisywane w logach serwera.
 2. Pliki cookies (tzw. ciasteczka) to pliki wysyłane do komputera lub innego urządzenia (np. laptop, smartfon, tablet) Użytkownika podczas przeglądania Strony internetowej. Pliki cookie zapamiętują preferencje Użytkownika, co umożliwia podnoszenie jakości świadczonych usług, poprawianie wyników wyszukiwania i trafności wyświetlanych informacji oraz anonimowe śledzenie preferencji Użytkownika. Aktualna lista stosowanych na Stronie internetowej plików cookies dostępna jest za pośrednictwem paska cookie udostępnionego na Stornie internetowej.
 3. Zgodę na przechowywanie lub uzyskiwanie dostępu do cookies przez Administratora na jego urządzeniu Użytkownik może wyrazić za pomocą za pomocą paska cookie udostępnionego na Stronie internetowej. Może to zrobić także za pomocą ustawień przeglądarki zainstalowanej na urządzeniu Użytkownika. W taki sam sposób Użytkownik może w każdej chwili swoją zgodę cofnąć lub zmienić jej zakres.
 4. Użytkownik może również usunąć istniejące pliki cookies z urządzenia, korzystając z odpowiednich funkcji przeglądarki internetowej, programów służących w tym celu lubnarzędzi dostępnych w ramach systemu operacyjnego, z którego korzysta Użytkownik.
 5. Dane zapisane w logach serwera nie są łączone w żaden sposób z konkretnymi Użytkownikami Strony internetowej i nie są wykorzystywane przez Administratora w celu identyfikacji Użytkownika. Logi serwera służą do administrowania Stroną internetową, a ich zawartość nie jest ujawniania nikomu poza osobami upoważnionymi do administrowania serwerem.
 6. Na Stronie internetowej są stosowane technologie rejestrujące anonimowo działania podejmowane przez Użytkownika podczas korzystania ze Strony internetowej. Są to m.in.:
  1. Google Analytics – stosowana w celu analizowania statystyk Strony internetowej,
  2. Facebook Pixel – stosowana w celu zarządzania i optymalizacji reklamy na Facebooku.
 7. Dane uzyskane przez te narzędzia nie są przez Administratora łączone w żaden sposób z konkretnymi Użytkownikami Strony internetowej i nie są wykorzystywane przez niego w celu identyfikacji Użytkownika. Dane te jednak trafiają również do podmiotów dostarczających te technologie i mogą być łączone przez te podmioty z innymi danymi pozyskanymi ze źródeł innych niż Strona internetowa Administratora.
 8. Konsekwencją zastosowania technologii wymienionych w § 4 pkt. 6 będzie zoptymalizowanie Strony internetowej, jej treści oraz oferty do potrzeb Użytkownika.

§ Cel wykorzystania danych

Dane podane przez Użytkownika lub zbierane automatycznie Administrator wykorzystuje w celu:

 1. prawidłowego funkcjonowania, konfiguracji, bezpieczeństwa Strony internetowej,
 2. monitorowania stanu sesji,
 3. analiz, badań i audytu wyświetleń Strony internetowej,
 4. realizacji umów zawartych za pomocą Strony internetowej (realizacji zamówień złożonych w Sklepie),
 5. a także w celach statystycznych i marketingowych.

§ Postanowienia końcowe 

 1. W niniejszym dokumencie mogą nastąpić zmiany, na które może wpłynąć rozwój technologii internetowej, zmiany prawa w zakresie ochrony danych osobowych oraz rozwój naszej Strony internetowej i Sklepu. Wszelkie zmiany będą komunikowane Użytkownikom niezwłocznie w sposób widoczny i zrozumiały.
 2. Wszelkie pytania lub uwagi dotyczące Polityki prywatności i plików cookies prosimy kierować na adres: fundacja@ambicje.org